6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

Mi is az az e-earning?

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

A jelenlegi jogszabályok, kötelezően előírják a jogosítvány előfeltételeként, a kresz tanfolyam elvégzését. Ezt két féle képen lehet megoldani.

Az egyik a beülős /hagyományos/ kresz tanfolyam, ami általában heti 2 - 3 alkalommal és a délutáni-esti órákban van. Ebben az esetben kötelező a tanfolyami órákon részt venni. Hiányzás esetén, pótolni kell az elmaradt órákat. Így a tanfolyam, általában egy hónapig tart, majd ezután lehet a vizsgára jelentkezni az autósiskolánál.

Ha nincs ideje vagy az elfoglaltsága miatt erre nincs lehetőség, akkor a másik lehetőség az otthoni /internetes/ tanulás a megfelelő képzési forma. Ebben az esetben, saját szabad idejéhez, illetve kedvéhez alakíthatja a kresz tanfolyam elvégzést. Természetes, ebben az esetben is vannak időkorlátok, amiket kötelező betartani. Ebben az esetbe is az autósiskolánál kell a vizsgára jelentkezni.

Mi is az e-learning?

Az e-learninges képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment rendszer közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit. Egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltött kötelező időt, a tesztek sikerességének minimum követelményeit)

A tanuló ebben a rendszerben az akkreditált képzést a számítógépe előtt végzi el, és csak vizsgázni megy el a közlekedési hatósághoz.
Az autósiskola által megrendelt tanfolyam elvégzéséhez a tanuló egyedi azonosítót kap, amivel a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést. A tanfolyam elvégzése után a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, elektronikusan aláírt képzési igazolást, amit elektronikus formában elküld a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé, valamint a tanuló és iskolavezetője számára letölthetővé tesz.

Röviden: Már kizárólag elektronikus úton is el lehet végezni a kötelező közlekedési rendszabályok elsajátítására hivatott tanfolyamot.

A B (személygépkocsi)-kategóriás tananyag hagyományosan három tárgyból áll: közlekedési alapismeretekből, a járművezetés elméletéből, illetve szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből. Ezek összemosódnak, mert az e-Titán egyes fejezeteiben mindhárom aspektus megjelenik valamilyen módon.

A teljes számítógépes tananyag 4 fejezetből, 24 modulból, 1100 oldalból, és a közéjük fűzött 1800 médiaelemből áll. Minden fejezet végén részvizsgát találunk, és csak akkor lehet továbblépni, ha ezen átment a tanuló. Persze előtte kitölthet egy csomó gyakorló tesztet is.

A teljes interaktív tanfolyam végén, átfogó szimulált vizsga következik és akkor sikeres, ha legalább 87%-on teljesítette a tanuló. A rendszer elektronikus formában automatikusan kiállítja a képzési igazolást, és aki ezt megkapta, már mehet is vizsgázni. Ezúttal élőben az aktuális vizsgahelyen. A környéken vizsgázók, Kalocsán a tanpályán lévő vizsgabázison.

Hogyan lehet jelentkezni:

Ha úgy gondolja, hogy Önnek megfelel ez a képzési formátum, akkor az Autósiskola ügyfélfogadási idejében kell jelentkeznie. Személyes iratai és adatai alapján, valamint a képzési díj befizetésekor kap egy kódszámot, amellyel jelentkezhet az internetes képzésre.

A kódszám alapján, lehetősége lesz a fent említett határidőkön belül az e-learninges tanfolyam elvégzésére. A tanfolyam sikeres elvégzése után, lehet jelentkezni az elméleti vizsgára. A jelentkezés, csak az autósiskola keretein belül lehetséges!

jelentkezés mail-ben

Az e-learning elméleti képzés díja:

Kategória Alap Pót
AM 35.000 Ft 10.000 Ft
A 40.000 Ft 10.000 Ft
B 40.000 Ft 10.000 Ft

Igény esetén, konzultációs óradíj: 2.000 Ft/óra

- ingyenes tankönyv

- ingyenes számítógépes gyakorlás

- részletfizetés

- ajándékutalvány

Tananyag:

A bal oldali menüből választva, megtekintheti az adott témakör aktuális anyagát (szerkesztés alatt). Mivel a modulok utáni kérdéssor több összetett kérdésből áll, ezért a sikeres vizsga érdekében, célszerű a tankönyvet illetve a segédanyagot kellő időben átolvasni, kiértékelni.

Jó tanulást, sikeres vizsgákat.

 Balesetmentes közlekedést kívánok!