6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

tanfolyami információk

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

-    a beiskolázás feltételei

-    a tanfolyam vizsgatárgyai

-    a tanfolyam költségei

-    a vizsgára bocsátás feltételei

-    a sikertelen vizsgák jogkövetkezményei

-    a tanfolyam elvégzésével kapcsolatos határidők

-    a vezetői engedély kiadásának feltételei

A beiskolázás feltételei, tanfolyamra az vehető fel, aki:

-          a meghatározott életkort betöltötte, vagy annál  legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

moped, robogó - 50 cm3  - (AM): 14 éves

nagymotor 125 cm3- ig - (A1)

nagymotor - 25 kW-tól 35 kW-ig (A2): 18 éves (1 kW = 1,36 LE)

nagymotor (A - bármekkora motorra): 24 éves

személygépkocsi (B): 17 éves - Mopedautó

-          az egészségi feltételeknek megfelel, kivéve az M kategóriát

-          8 általános végzettséggel, igazolhatóan rendelkezik (kivéve AM -T- K kategória)

-          a közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (lásd a jelentkezési lap NYILATKOZAT részét)

A tanfolyam vizsgatárgyai

Elmélet:

-          közlekedési alapismeretek vizsga ( KRESZ, vezetéselmélet, műszaki ismeretek  az „AM” kategóriában nincs műszaki )

Gyakorlat:

-          járműkezelési vizsga (műszaki ismeretek és manőverezés a járművel)

-          forgalmi vizsga

A tanfolyam költségei

- körzeti orvosi igazolás: 7.500 Ft  - ha már van valamilyen jogosítvány, valamint a mopedhez nem kell!

- elméleti tanfolyamdíj: 40.000 Ft + vizsgadíj: 4.600 Ft   -- e-learning: 40.000 Ft+ vizsgadíj: 4.600 Ft

- vezetési órák (50 perc): 2.500 - 6.000 Ft - ig

- járműkezelési vizsga "B" - kategóriánál nincs (rutin): 4.700 + tanpálya használat: 3.000 Ft

- forgalmi vizsga: 11.000 Ft

- elsősegély tanfolyam + vizsga: 18.000 Ft

- jogosítvány kiváltása (okmányiroda): az első jogosítvány kiváltása ingyenes.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

-          az előírt életkornál legfeljebb három hónappal  fiatalabb, kivéve a „K” kategóriát

-          a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (e-learning esetén is)

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki:

-          sikeres elméleti vizsgát tett

-          az előírt életkort betöltötte

-          a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

-          az előírt életévét betöltötte

-          sikeres járműkezelési vizsgát tett - kivéve A1_B-s jogsival

A „csak tengelykapcsoló-pedál nélküli járművekre érvényes” korlátozásról:

A vezetői engedélyben a 35/2000. (XI. 30.) BM   rendelet szerinti 78-as kód bejegyzése azt jelenti, hogy az adott járműkategória csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A, Akorl, A1 kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli, járművekre érvényes.  A „csak tengelykapcsoló-pedál nélküli járművekre érvényes” korlátozásról: A vezetői engedélybe a 78-as kód be - jegyzésére abban az esetben kerül sor, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalmi vizsgát)

 -  tengelykapcsoló-pedál (A, Akorl, A1 kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsolókar) nélküli járművön,

 - automata sebességváltóval rendelkező járművön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, Akorl, A1 kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) tette le.

A „csak tengelykapcsoló-pedál nélküli járművekre érvényes” korlátozásról:

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépkocsi vezetésére terjeszti ki.

A sikertelen vizsgák jogkövetkezményei

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizsgát. Aki ugyan annak a járműkategóriának a forgalmi vizsgáján 2 éven belül öt sikertelen vizsgát tett, további vizsgát csak rendkívüli PÁV vizsgálatot követően („járművezetésre pszichológiailag alkalmas”) minősítéssel tehet.

A tanfolyam elvégzésével kapcsolatos határidők

- A KRESZ tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított, legkésőbb 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára (vizsgáznia kell, ekkor még nem gond ha nem sikeres), 12 hónapon belül, viszont sikeres elméleti vizsgát is kell tennie! E határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. Tehát új tanfolyamot kell végeznie!

- A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Tehát a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül sikeresforgalmi vizsgát kell tenni.

- A 2 év eltelte után, csak új kresz tanfolyam és sikeres elméleti vizsga után folytatható a vezetés!

A vezetői engedély kiadásának feltételei:

-          az előírt járművezető-képző és a közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett

-          a lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van nem magyar állampolgár esetén a vezetői engedély kiadását megelőző hat

           hónapban Magyarországon tartózkodott (Tartózkodási Engedély)

-          a 8.-os általános iskolai végzettség bemutatása, igazolása