6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

a járművezetés személyi feltételei

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Járművet az vezethet, aki

a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs;

a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

A vezetői engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

További szabályok:

Tilos a jármű vezetését megengedni illetve átengedni olyan személynek, aki az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg. A vezetői engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

Kezdő vezetői engedély:

a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzését követően a vezetői engedély a kiadásától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Abban az esetben, ha a gépjárművezető közlekedési bűncselekményt vagy közlekedési szabálysértést követ el, és a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a vezetői engedély visszavonását rendelte el, a kezdő vezetői minősítést határozattal újabb két évre elrendeli. Amennyiben letelt a két év és semmiféle korlátozás nem került bejegyzésre, akkor a kezdő vezetői engedély, automatikusan megszűnik.

Kezdő vezetői engedéllyel nem vontathatunk pótkocsit és egyéb vontatmányt (elromlott járművet lehet). Motorkerékpáron pedig nem szállíthatunk személyt.

A VEZETŐI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Az úti okmányok és a vezetési jogosultság igazolása:

• úti okmányként a személyi igazolvány vagy útlevél használható,

• a kártya formátumú vezetői engedély úti okmányként nem használható, a vezetési jogosultság igazolása mellett a Magyar Köztársaság területén egyben személyazonosításra is alkalmas okmány,

• azonos fajtájú járművezetésre jogosító okmányból az engedély jogosítottja egyidejűleg csak egy érvényes okmánnyal rendelkezhet,

A vezetői engedély érvényességi ideje:

• a vezetői engedély kategória érvényessége a külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálaton megállapított időpontig érvényes,

• nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig érvényes,

• személyazonosításra a kiállítástól számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas.

Járműkategóriák - összefoglalva:

Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy melyik betűvel jelzett jogosítvány (vezetői engedély) kategóriával, milyen fajta járművet lehet még vezetni.

L - kategóriák  -----  (két - három kerekű járművek, quad, mopedautó)

Nemzetközi kategóriák, szinte bárhol lehet vele vezetni:

Kategória

Vezethető jármű

„AM” kategória

14 - évtől

Külföld:

16 - év

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
kétkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
háromkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.

Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.

„A1” alkategória

16 - évtől

olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

„A2” alkategória

18 - évtől

olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át

„A” kategória

20 - évtől

Jártassági feltételek

Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni:

- aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel.

A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott jármű kategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

„A” kategória

24 - évtől

- olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

„B1” alkategória

16 - évtől

négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel

„B” kategória

17 - évtől

Külföld: 18 - év

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű

 Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

„B+E” kategória

18 - évtől

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

„C1” alkategória

18 - évtől

nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C1+E” alkategória

21 - évtől

„C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá

olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg

„C” kategória

21 – évtől

nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C” kategória

18 – évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„C+E” alkategória

21 - évtől

a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1” alkategória

21 - évtől

a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1+E” alkategória

21 - évtől

„D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

24 - évtől

a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

21 - évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

 javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„D+E” kategória

24 - évtől

„D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

Nemzeti kategóriák:

A kizárólag nemzeti kategóriára érvényes vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít !

Kategória

Vezethető jármű

K

16 éves

- kerti traktor
- állati erővel vont jármű

T

16 éves

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű

M

14 éves

- segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót is”)

- állati erővel vont jármű hajtására

- kerti traktor (16. életév betöltése után)

TR

20 éves

- trolibusz

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár (robogó)
- lassú jármű és bármilyen pótkocsi
- kerti traktor

- állati erővel vont jármű

V

20 éves

- villamos

 - kerti traktor

- állati erővel vont jármű

4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
- lassú jármű és pótkocsija
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
„B+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
„C+E” vagy „C1+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
- segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
- lassú jármű és pótkocsija
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
 

Nemzetközi vezetői engedély:

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

"B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.

A nemzetközi vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján adja ki, érvényesíti vagy cseréli ki, illetve megrongálódás, eltűnés esetén pótolja.

A nemzetközi vezetői engedély kiadását akkor kell kérni, ha nemzetközi szerződés alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a magyar vezetői engedélyt elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országok, továbbá Japán és a Koreai Köztársaságban, csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes, kiadását az okmányirodák végzik.

A nemzetközi jogosítványt a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon elektronikus úton is lehet igényelni