6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél - a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt (stop vonal), ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt - meg kell állni, és a "keresztező" úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. Ha vasúti átjáróban van elhelyezve a STOP tábla, akkor a tábla vonalában kell megállni (ha nincs Stop vonal felfestve)! Ha az előttem levő álló jármű miatt, állok meg, akkor az nem minősül megállásnak!

Elsőbbségadás kötelező, a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton - illetőleg, ha a jelzőtábla alatt az útkereszteződés alaprajzi vázlatát feltüntető kiegészítő tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úton (10. ábra) - érkező jármű részére. Ha a kiegészítő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van (11. ábra), abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.

10 - es ábra 11 - es ábra

a kiegészítő táblákat a STOP tábla alá is kihelyezhetik!

                              

csak előjelző tábla és a feltüntetett távolságban            csak előjelző tábla és a feltüntetett távolságban

Elsőbbségadás kötelező tábla lesz                           csak "STOP"  tábla lesz - mindkét az esetben , "felkészülök" az elsőbbségadási kötelezettségre!

Az ilyen előjelző táblákat azért helyezik ki, mert ahol a tényleges elsőbbségadási kötelezettség van az a hely későn észlelhető:

Amint a képen is látható az előjelző tábla az út kanyarulata miatt van kihelyezve, hogy időben felkészülhessünk az elsőbbségadási kötelezettségre (STOP tála lesz 50 m- re)

Az útestre keresztben felfestetett sárga vonal is figyelem felkeltés miatt van.

 

 


Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben -  a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben nekem van elsőbbségem a szembejövő járművel szemben.

 

A szembejövő forgalom elsőbbsége - a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére. Lehúzódok vagy ha kell le is állok.

Amennyiben ez a két kresz tábla nem lenne kihelyezve, abban az esetben annak a járműnek van elsőbbsége, amelynek nem kell irányt változtatnia! Az egyik tábla az utca (útszükület) egyik végén a másik pedig a másik végén van kihelyezve.

Ha rendőri forgalomirányítás van vagy működnek a forgalomirányító jelzőlámpák, akkor az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat, Nem kell figyelembe venni!