6200.Kiskőrös,Martini u. 1

Tel: 06.20.9312.582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

 

Főoldal

a tájékoztatást adó jelzőtáblák

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01. tanfolyami információk

02.  a kresz alapfogalmai

03. a kresz általános rendelkezései

04. a járművezetés személyi

feltételei

05. a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06. a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07. az útvonal típusát jelző táblák

08. az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09. az utasítást adó jelzőtáblák

10. a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11. a veszélyt jelző táblák

12. a tilalmi jelzőtáblák

 13. a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14. az útburkolati jelek

15. az „egyéb” közúti jelzések

16. a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17. forgalomirányítás

karjelzésekkel

18. az elindulás és a haladás az

úton

19. az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20. besorolás az útkereszteződés

előtt

21. a bekanyarodás

22. elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23. az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24. közlekedés főútvonalon

25. közlekedés vasúti átjáróban

26. Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27. a párhuzamos közlekedés

szabályai

28. közlekedés gyorsforgalmi úton

29. a sebesség

30. a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

Magánút"

 

Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elől el van zárva.

Kerülő útirányt jelző tábla

a tábla - olyan útkereszteződés előtt, amelyben a bekanyarodást tábla tiltja - azt jelzi, hogy a keresztező út milyen kerülő útirányon érhető el

Lakott terület kezdete

Lakott terület vége

Terelőút az út lezárása esetén arról tájékoztat, hogy a terelőút merre vezet

Közúti forgalom ellenőrzése

a tábla azt jelzi, hogy az úton a járművek elhaladási sebességének ellenőrzésére sebesség ellenőrző berendezést telepítettek

Közúti forgalom ellenőrzésének vége

az ellenőrzött útszakasz végét jelzi

 

 

Kijelölt gyalogos átkelőhely

a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogos átkelőhely keresztezi

Ha a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely van, akkor a gyalogosnak, kötelessége ott átmenni!

Gyalogos alul- vagy felüljáró

Alagút

a jelzőtáblán megjelenő felirat az alagút hosszát, a kiegészítő táblán megjelenő felirat az alagút kezdetének távolságát jelöli meg

Alagút vége

ha véletlenül nem vennéd észre :)

Egyirányú forgalmi út

ilyenkor szemből nem jöhet, csak a megkülönböztető (kék villogó) jelű-rendőr,mentő, tűzoltó-ha használja a jelzéseit ebben az esetben bármikor

a figyelmeztető jelzésű, útfenntartó (sárga villogó) csak este 10-06 -ig

Egyirányú forgalmi út

ilyenkor  sem jöhet balról, csak a megkülönböztető (kék villogó) jelű-rendőr,mentő, tűzoltó-ha használja a jelzéseit ebben az esetben bármikor

a figyelmeztető jelzésű útfenntartó (sárga villogó) csak este 10-06 -ig

kerékpáros NEM jöhet szemből!!

csak busz jöhet szemből

csak ilyen jelzés esetén jöhet szemből a kerékpáros

Lakó-pihenő övezet

Zsákutca

Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel a tábla azt jelzi, hogy kerékpáros részére a továbbhaladás lehetősége biztosított.

csak az mehet be, aki ott lakik, látogatni megy, valami tesz-vesz az utcában,

maximális sebesség: 20 km/óra

Lakó-pihenő övezet vége

Autóbusz megállóhely Trolibusz megállóhely Villamos megállóhely Taxiállomás

a táblák menetrend szerint közlekedő autóbusz-, trolibusz-, illetőleg villamosjárat megállóhelyét jelzik

a tábla a személy taxi részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a taxiállomáson egy időben várakozó személy taxik megengedett számát

Várakozóhely

a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi

Várakozóhely

mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet

Várakozóhely

csak kerékpárok

kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját

kell várakozni, ilyenkor a jelzésnek megfelelően kell várakozni

Várakozóhely

mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet

Várakozási övezet (zóna)

a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett

Várakozási övezet (zóna) vége

Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla  jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig bekezdésében foglaltak megtartásával szabad

Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged a várakozás megkezdésének időpontját a járművön - gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

Várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között - ha pedig jelzőtábla ettől eltérő időszakot jelöl meg, ebben az időszakban - csak az óra működtetésével és legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos.

       

a várakozóhely kizárólag személygépkocsik részére van fenntartva

Kerékpáros közvetett kapcsolat

a tábla azt jelzi, hogy az útkereszte-ződésnél a kerékpárosnak, amennyi-ben balra kíván továbbhaladni, a ke-rékpárról leszállva, a keresztező út menetirány szerinti jobb oldalán köz-lekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésen áthaladnia

Kerékpársáv

a tábla a kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését és a közlekedők haladási irányát jelzi

Kerékpársáv vége

 

Besorolás rendjét jelző tábla

a tábla azt jelzi, hogy az

útkereszteződés előtt - a továbbhaladási iránytól függően - melyik forgalmi sávba kell besorolni a nyilak szárában - pajzs alakban - az út számozása is feltüntethető

   

Autóbusz forgalmi sáv

 a tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az úttesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi;

Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv

a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.

Nyitott kerékpársáv

a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi.

Nyitott kerékpársáv vége

Út melletti kerékpárút

Út melletti kerékpárút vége

Kapaszkodósáv

a tábla emelkedő úton a lassabban haladó járművek közlekedésére szolgáló kiegészítő sáv (kapaszkodósáv) kezdetét jelzi.

Kapaszkodósáv vége

A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármű a kapaszkodósávot köteles igénybe venni

Kapaszkodósáv vége

Útirány előjelző tábla

a tábla azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el

Útirány előjelző tábla

Útirány előjelző tábla

az útirányt jelképező nyíl megszakításában levő tilalmi jelző tábla az útkereszteződést követő útszakaszon fennálló - jelzőtáblával jelzett - tilalom előjelzésére szolgál

Útirány előjelző tábla

az útirányt jelképező nyíl megszakításában levő veszélyt jelző tábla az útkereszteződést követő útszakaszon fennálló - jelzőtáblával jelzett - veszély előjelzésére szolgál

Útvonal megerősítő tábla

 

a tábla az út számát, illetőleg azt jelzi hogy az út hova vezet

Útvonal megerősítő tábla

 

Kerékpáros útirányjelző tábla

Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák

Közösségi Internet hozzáférési pont

eMagyarország