6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a veszélyt jelző táblák

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán - két felfelé mutató nyíl között - levő felirat jelzi, ha a veszély

hosszabb útszakaszon áll fenn

A veszélyt jelző tábla és a veszély helye között a távolság

- lakott területen 50-100 méter

- lakott területen kívül 150-250 m

- autópályán 250-500 méter

kivéve ha a kiegészítő tábla rövidebb távolságot jelöl meg

a jelzőtábla alatt elhelyezett hóesésre vagy esőzésre utaló kiegészítő jelzőtábla, a megjelölt időjárási körülmények esetében jelentkező fokozott baleseti veszélyre utal

 

Ezek a táblák, valamilyen veszélyre hívják fel a figyelmünket. Ilyen esetekben célszerű a sebességet mérsékelni és még figyelmesebben közlekedni.

A táblát a nem közvetlen a veszélyes hely előtt helyezik el (mert igen "meglepődnénk"), hanem a sebességünk függvényében, egyre nagyobb távolságban a veszély lehetőségétől, hogy legyen időnk felkészülni az esetleges veszélyekre.

lakott területen --- 50 - 100 m

lakott területen kívül -- 150 - 250 m

autópályán -- 250 - 500 m-re  --  helyezik el a veszély helyétől

Kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla rövidebb távolságot jelöl meg. Tehát ha valami oknál fogva, mégsem ez a távolság a megfelelő, akkor kiegészítő táblán jelzik, hogy a veszélyre, milyen távolságban lehet számítani.

Veszélyes útkanyarulat balra Veszélyes útkanyarulat jobbra

Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok

a táblák azt jelzik, hogy az úton egymás után két vagy több veszélyes útkanyarulat van a tábla jelzi azt is, hogy az első útkanyarulat balra vagy jobbra vezet

Veszélyes lejtő Veszélyes emelkedő    

a tábla azt jelzi, hogy az úton jelentősebb lejtő, illetőleg emelkedő van a táblán levő szám a veszélyes útszakasz legnagyobb lejtésének, illetőleg emelkedésének a százalékos mértékét jelzi

Útszűkület, a tábla azt jelzi, hogy az úttest szélessége

a megelőző útszakaszhoz képest számottevően csökken

a jelzés alapján egyértelmű, hogy melyik irányból

Szembejövő forgalom

 a tábla azt jelzi, hogy az úton - a korábbi forgalmi rendtől vagy a megelőző útszakasz egyirányú forgalmától eltérően - kétirányú forgalom van

Kompátkelés vagy nyitható híd

Rakpart vagy meredek part

 a tábla azt jelzi, hogy az út közvetlenül a vízparton vagy szakadék mellett vezet

Bukkanó

a tábla azt jelzi, hogy az úton a domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott

Egyenetlen úttest

 a tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböket) alakítottak ki

Csúszós úttest

a tábla azt jelzi, hogy az úttest erősen csúszóssá válhat

Kavicsfelverődés

a tábla azt jelzi, hogy az úton a járművek kerekei - az úttest laza szerkezete miatt - kavicsfelverődést idézhetnek elő

Kőomlás

a tábla azt jelzi, hogy az úttestre - kőomlás következtében - nagyobb kövek kerülhetnek

Úton folyó munkák

a tábla azt jelzi, hogy az úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik

Mélyrepülés

a tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan repülő légijármű tűnhet fel

Oldalszél

a tábla azt jelzi, hogy az úton gyakori az erős oldalirányú szél

Gyalogosátkelés

a tábla azt jelzi, hogy az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogos átkelőhely van

 
Gyalogosok

a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok közlekedésével

Gyermekek

a tábla azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépésével fokozottan számolni kell

Gyermekek

 

Forgalomirányító fényjelző készülék

a tábla azt jelzi, hogy az úton járművek forgalmát irányító fényjelző készülék van;

Állatok

a tábla azt jelzi, hogy az úttesten házi állatok vagy szabadon élő állatok megjelenésével fokozottan számolni kell

Körforgalom

a tábla azt jelzi, hogy a következő útkereszteződésben körforgalmú forgalmi rend van.

Villamos

a tábla azt jelzi, hogy az utat villamos pálya keresztezi

Torlódás

a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott járművek

Egyenrangú utak kereszteződése

a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége

Útkereszteződés alárendelt úttal

a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a járműnek elsőbbsége van a keresztező úton érkező járművel szemben

a jelzőtábla azt is jelezheti, hogy az alárendelt út melyik irányból torkollik az elsőbbséggel rendelkező útba

Alagút Kerékpárosok

a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok közlekedésével

a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton olyan kereszteződés van, ahol fokozottan számítani kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla mutathatja az útkereszteződés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az elsőbbséggel rendelkező út vonalvezetését

Sorompó nélküli vasúti átjáró

a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó felszerelve nincs

a jelzőtábla alatt kiegészítő tábla jelzi, ha az átjárót

fénysorompó biztosítja

Sorompóval biztosított vasúti átjáró

a tábla azt jelzi, hogy az úton teljes vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van

Sorompóval biztosított vasúti átjáró

a tábla azt jelzi, hogy az úton teljes vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelzi, hogy az átjárót fénysorompó is biztosítja

Vasúti átjáró kezdete

egy vágányú

lehet álló vagy fekvő tábla

Egyéb veszély

tábla jelzi az utat keresztező vasúti pályán a vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja

Vasúti átjárót előjelző táblák

a három előjelző tábla azt jelzi, hogy a jármű vezetője vasúti átjáróhoz közeledik; a veszélyt jelző tábla alatt elhelyezett háromsávos, az ezt követően elhelyezett kétsávos, majd egysávos előjelző tábla a veszélyt jelző tábla és a vasúti átjáró közötti útszakaszt három egyenlő részre osztja. Ezek az előjelző táblák nincsenek minden vasúti átjáró előtt elhelyezve

Vasúti átjáró kezdete

Vasúti átjáró kezdete

több vágányú

lehet álló vagy fekvő tábla

a kiegészítő tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki

nyomvályús útszakasz

Útzár

a tábla azt jelzi, hogy az utat rendőrség útzár telepítésével lezárta

Egyéb veszély

a tábla azt jelzi, hogy az úton a jelzőtáblákkal nem jelezhető veszély van

 

 

veszélyt jelző tábla a kiegészítő jelző táblával együtt olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol járdasziget hiányában a villamosról történő fel- és leszállás az úttestről, illetve az úttestre történik