6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a tilalmi jelzőtáblák

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók


 

a kerékpáros, csak ilyen tábla kombináció esetén hajthat be


ilyen esetekben, összeolvasom a táblákat, fentről lefelé

TEHÁT:

Tilos megállni - 6 - 9 ig

kivéve, műszaki, forgalmi okból

Tilos várakozni: 9 - 16 ig

de

ilyenkor már megállhatok, max 5 percre vagy amíg a rakodás, ki-be szállás folyamatos

16 - 6 ig, nincs semmilyen korlátozás


 

Tilos a behajtás

kivéve

ha az utcában van, bármilyen célom, akkor behajthatok

az utcán áthaladás, nem lehet cél

 

 

Balesetmentes vezetést!

 

 

A jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg vagy feloldó tábla a tilalmat előbb feloldja

Behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos (kerékpár sem)

kivétel: rendőr, mentő, tűzoltó !

Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos

Mindkét irányból behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani

Kerékpárral behajtani tilos

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjárművel - kivéve a kétkerekű motorkerékpárt -, valamint mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos

Motorkerékpárral behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekű motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos

más jármű bemehet

 

ilyen esetben a sebességkorlátozás hatálya csak a vasúti átjáró kezdete jelzőtábláig tart

csak eddig a tábláig

 

Jobbra bekanyarodni tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben jobbra bekanyarodni tilos

Balra bekanyarodni tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben balra bekanyarodni és megfordulni   tilos

Sebességkorlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre vagy esőzésre  utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik

     

Korlátozott sebességű övezet

jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos

Korlátozott sebességű övezet vége

Megfordulni tilos

a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos

balra be lehet fordulni

Kötelező megállás

 a tábla azt jelzi, hogy a táblával megjelölt helyen megállás nélkül továbbhaladni tilos; a táblán levő felirat a megállási kötelezettség indokát tünteti fel

Magasságkorlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - magasabb járművel közlekedni tilos

Szélességkorlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - szélesebb járművel közlekedni tilos

Legkisebb követési távolság

a tábla azt jelzi, hogy az úton a járműveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük tilos

az előzést nem tiltja!

Ha a jelzőtáblán a táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi járművel tilos behajtani

Előzni tilos

a tábla azt jelzi, hogy az úton előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont járműnek és kézikocsinak gépjárművel való előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére

Tengelyterhelés-korlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan járművel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése - bármelyik tengelyén - a táblán megjelöltnél nagyobb

Állati erővel vont járművel behajtani tilos

Kézikocsival bemenni tilos

Korlátozott várakozási övezet

a tábla azt jelzi, hogy az úton Korlátozott várakozási övezet vége  tábláig a várakozás a kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezet

Megállni tilos

a tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos

Ha megállok a tábla után, akkor bírság de a járművemet nem viszik el

most már el is viszik + bírság

Várakozni tilos

a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán levő felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki

most sem viszik el de kerékbilincs

de én sem - csak ha fizetek azután

a kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll. Ilyen helyen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

Korlátozott várakozási övezet vége 

       

Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége

összes mozgó járműre vonatkozó tilalmat feloldja

csak a sebesség korlátozási tilalmat oldja fel

csak az előzési tilalmat oldja fel

csak előzési tilalmat (tehergépkocsival)

       
       
Ha a jelzőtáblán a táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi járművel tilos behajtani

 

Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos

 a tábla azt jelzi, hogy az útra mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos

 

Tehergépkocsival előzni tilos

a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos;

Autóbusszal behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbusszal - kivéve a menetrend szerint közlekedő autóbuszt - behajtani tilos

A kiegészítő jelzőtábla jelzi azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó - a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett - matrica színét, amellyel

rendelkező gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik

 

Ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn

     
       
       
       
       
       
       
Tehergépkocsival behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival - kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit -, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos

ha a tábla súlyhatárt is megjelöl, csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművel tilos behajtani Járműszerelvénnyel behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra járműszerelvénnyel - kivéve a vonójárműből és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló járműszerelvényt - behajtani tilos

 ha a tábla súlyhatárt is megjelöl, csak olyan járműszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja

Súlykorlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos

Hosszúságkorlátozás

a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - hosszabb járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos

Legkisebb követési távolság

 csak a 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozik

Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos

a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos