6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a forgalomirányító fényjelző készülékek

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

Ha a jelzőlámpák nem működnek vagy sárgán villognak, akkor a jelzőtábláknak megfelelően kell közlekedni!

A három lámpából álló fényjelző készülék alkalmazása, lehetséges:

- útkereszteződés előtt

- útszűkület előtt

- kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt

- járműforgalom irányítására

A három lámpából álló fényjelző készülék jelzései

A piros fény a továbbhaladást tiltja.

A piros és sárga fény együtt a még mindig a továbbhaladás tilalmát jelzi. Arról tájékoztat, hogy hamarosan zöld fény következik.

Felkészülünk az indulásra

A  zöld fény szabad utat jelez. Ha jelzőtábla nem tiltja egyenesen, jobbra vagy balra bekanyarodva szabad tovább haladni.

Tilos behajtani ha a zöld fényjelzés tartama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni a kereszteződést

A sárga fényjelzésnél meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni.

A jelzőlámpa működése

Ha a jelzőlámpa elromlik vagy nem működik, akkor két féle jelzése lehet vagy villog a sárga lámpa vagy semmilyen lámpa nem világít

A villogó sárga fény veszélyes helyre hívja fel a figyelmet.

A járművek továbbhaladási sorrendjét az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák határozzák meg

Fokozott figyelemmel szabad

közlekedni!

Ha nem működik a jelzőlámpa, akkor is a jelzőtáblák határozzák meg az áthaladási elsőbbséget

Zöld fényjelzésnél sem szabad az útkereszteződésbe behajtani ha azt - forgalmi torlódás miatt - a zöld fényjelzés tartama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni.
 

Ha a jelzőlámpában a zöld jelzéskor, látható egy fehér nyíl, akkor ha a nyíl által jelzett irányban haladunk tovább, nincs elsőbbségadási kötelezettségünk, mi haladhatunk elsőként a jelzett irányba és nem kell senkinek sem elsőbbséget adni. Természetesen a szétnézés, sohasem árt! Csak akkor tudunk biztonságosan közlekedni ha "látunk a pályán"

 

Ha fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa nyilat mutató zöld fényjelzést ad a nyíl által jelzett irányban – a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül– tovább szabad haladni a jelzett irányba.

 

Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van és minden forgalmi sáv mellett, illetőleg felett  külön fényjelző készülék működik:

- az úttest mellett, a jobb oldalon elhelyezett készülék jelzése a jobb szélső forgalmi sávban

- a belső forgalmi sáv mellett a bal oldalon elhelyezett készülék jelzése a belső forgalmi sávban

- a forgalmi sáv felett elhelyezett készülék jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járműre vonatkozik


a forgalmi sáv foglaltságát jelző vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelző készülék

három egymás mellett elhelyezett (balról piros X alakot mutató, középen villogó sárga ferdén lefelé nyilat mutató, jobbról zöld lefelé nyilat mutató) lámpából áll és sorrendben zöld, villogó sárga, majd piros fényjelzést ad

szabad utat jelez

a jelzett irányba szabad közlekedni

a forgalmi sávot a jelzett irányba haladéktalanul el kell hagyni (1)

Tilos ebből az irányból

a forgalmi sávra ebből az irányból még átmenetileg sem szabad ráhajtani

a szembejövő jármű sávja

A járműforgalom sűrűségének függvényében változtathatják a forgalmi sávok menetirányát, melyről a jelzőlámpák tájékoztatják az úton közlekedőket.

A jelzések betartása, minden közlekedő számára kötelező!


A két lámpából álló fényjelző készülék alkalmazása: a sárga fény állandóan villog, veszélyes hely (lehet)

- ott ahol az utat villamospálya keresztezi

- megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek telep helyénél (mentő, tűzoltó, rendőr)

villogó sárga fény (állandóan)

veszélyes helyre hívja fel a figyelmet

folyamatos sárga fény

meg kell állni ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet mielőbb át kell haladni

piros fény

a továbbhaladás tilalmát jelzi

majd megint

villogó sárga fény

veszélyes helyre hívja fel a figyelmet

 

A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék

piros fény

az áthaladást tiltja, gyalogos

az úttestre nem léphet

 

zöld fény és folyamatos hangjelzés

szabad utat jelez a gyalogos

az úttesten áthaladhat

 

villogó zöld fény és szaggatott hangjelzés

gyalogos az úttestre nem léphet az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást  mielőbb befejezni

piros fény

az áthaladást tiltja, gyalogos

az úttestre nem léphet