6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

közlekedés gyorsforgalmi úton

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

 

Közlekedés autópályán és autóúton

Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az előjelző táblától kezdődően) csak olyan gépjárművel, illetőleg gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni (jogszabályból adódóan!), ezeken az utakon más jármű közlekedése tilos.

Természetesen, kivéve a forgalmi, műszaki és időjárási okból történő lassú haladást. Ha például, elromlott autót vontatunk, akkor a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/óra, tehát ilyen esetben a legelső lehajtásra szolgáló helynél, el kell hagyni az autópályát, autóutat.

Az autópályára való ráhajtást irányjelzéssel kell minden esetben jelezni. A ráhajtáskor – besorolás a gyorsítósávból – minden esetben az autópályán haladó járműveknek van elsőbbségük, ezért azokat nem zavarhatjuk, vagy akadályozhatjuk besorolás közben, illetőleg hírtelen irányváltoztatásra – sávváltásra – sem kényszeríthetjük őket! A gyorsítósávban már fel kell vegyük az autópályán kialakult forgalom ritmusát.

A leállósávon (ha a közúti jelzésekből más nem következik) csak a jármű a forgalmat ellenőrző (ilyenkor a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetni kell) járművek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek közé besorolni kívánó járművek haladhatnak. A leállósávon álló, a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk a leállósávot.

Az autópályán és az azonos irányú forgalom számára legalább két forgalmi sávval rendelkező autóúton a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni. De  itt is kötelező a jobbra - tartás, tehát TILOS jobbról előzni!

Műszaki hiba esetén, haladéktalanul húzódjunk a leálló sávba! Kötelező az elakadásjelző háromszög kihelyezése. Minél inkább az út jobb széléhez állítsuk járművünket. Az autópálya leállósávjában még lassan sem haladhatunk! Így lerobbant, vagy csak lassan mozgásképes járművünkkel nem csak tilos de veszélyes is megkísérelnünk  eljutni a következő lehajtóig! Ha járművünket nem sikerül megjavítanunk, kérjünk mentést!

Tilos

- autópályára és autóútra út menti ingatlanról, valamint útnak nem minősülő más területről ráhajtani, illetőleg oda behajtani

- autópályán és autóúton hátramenetet végezni, megfordulni és az úttesteket elválasztó sávra ráhajtani

- autópálya és autóút úttestjén - a forgalmi okból szükséges megállást kivéve - megállni tilos

- tilos a leállósávon megállni vagy várakozni,

kivéve ha:műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen

- a jármű a forgalmat ellenőrzi

- a jármű útfenntartást, úttisztítást végez

- a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi

- a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetik

Tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton - 6 és 22 óra között - a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel.

Az előzési tilalom esetén a tilalom hatálya alá tartozó járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy - az abban meghatározott előzési tilalom hatálya alá tartozó - járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.

Autópálya

max. 130 km/óra

min. 60 km/óra

Autópálya vége

max. 90 km/óra

min.- km/óra

Autóút

max. 110 km/óra

min.60 km/óra

Autóút vége

max. 90 km/óra

min. - km/óra

csak akkor szabad a minimális sebességtől lassabban haladni ha ez a sebesség az út-, a forgalmi, az időjárási vagy a látási viszonyok miatt a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. Egyéb esetekben az ettől lassabb haladást pénzbírsággal büntetik.

A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy az út úthasználati díj megfizetésével vehető igénybe

a kiegészítő jelzőtábla jelzése

tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenőrzésének módját

az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítő jelzőtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenőrzésének módját is.

 

 
       

Az autópálya matrica, megvásárolható a benzinkutaknál, több áruházban, interneten és mobil telefonon is, az alábbi számokra küldött sms-el.

 

+36 20 8100 100

+36 30 8100 100

+36 70 8100 100

 

Hogyan kell mobilon autópálya matricát vásárolni?

A D1-es 4 napos autópálya-matrica bárhonnan, bármikor SMS-ben egyszerűen és gyorsan megvásárolható, ilyen esetben nincs szükség a matrica felragasztására. Az autópálya használata előtt a 8100-100-as számra kell elküldeniük a rendszámot SMS-ben úgy, hogy az egyes karakterek lenyomása között ne legyen szóköz (például: ABC123). Ezután a vásárlás részleteit összegző válaszüzenet megérkezését követően szintén SMS-ben jóváhagyva a tranzakciót már használhatók a matricás rendszerben érintett autópályák. A vásárlás sikerességéről visszaigazoló SMS érkezik, melynek kézhezvételétől a tranzakció kezdeményezését követő harmadik nap 24:00-ig érvényes az igényelt autópálya használati jogosultság.