6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a sebesség

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

 

A jármű sebességét a megengedett sebesség határon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezető a járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül, és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania lehet.

A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.

Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

Lassan haladó jármű az a jármű amelynek tényleges sebessége max. 25 km/h.

A kerékpáros a járdán max. 10 km/h sebességgel haladhat, ha az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan illetve főútvonalon a 12. életévét be nem töltött személy.

a gépjárművek maximális sebessége, kilométer / órában értendő - km/óra

 

Kategória

Autópálya

Autóút

Lakott területen kívül

Lakott területen belül

személygépkocsival,motorkerékpárral,

3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival

130

110

90

50

egyéb gépjárművel - kivéve a teherszállításra kialakított motoros triciklit- valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel

80

70

70

50

hólánccal felszerelt gépjárműve, villamossal

50

50

50

50

teherszállításra kialakított motoros triciklivel,

elromlott járművet vontató gépjárművel,

segédmotoros kerékpárral, mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel

-----

----

40

40

kerékpárral - ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel

és utast nem szállít

Tilos

Tilos

50

40

ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem visel

Tilos

Tilos

40

40

kerékpárúton közlekedve

-----

-----

30

30

gyalog és kerékpárúton közlekedve

------

-----

-----

20

lassú járművel, valamint lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel

----

----

25

25

olyan járművel, melynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek

-----

-----

20

20

pótkocsinak nem minősülő fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari munkagépet ) vontató mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel

----

----

15

15

Kapaszkodó sáv használata, ettől kisebb sebesség esetén kötelező

   

min. 70

min. 40

vasúti átjáróban a minimális sebesség (Tilos a megállás)

   

min. 5

min. 5

lakó pihenő övezetben

----

----

----

20

Ha a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral(kivéve a teherszállításra kialakított motoros triciklit) és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni

Kaskantyú 40

 

A minimális sebesség

Autópályán, autóúton a minimális sebesség ha a látási és az útviszonyok lehetővé teszik: 60 km/óra. Ez azt jelenti, hogy aki a jogszabályból adódóan vagy a saját erejéből nem képes ilyen sebességgel haladni, annak tilos az autópályán, autóúton közlekedni. Pl: elromlott járművet vontatva (40 km/ó) a legelső lehetséges helyen, el kell hagyni ezeket az utakat!

Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni.
A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

A környező országok sebességhatárai. Indulás előtt, győződj meg az esetleges változásokról. Az itt közölt adatok életszerűségért az autósiskola felelősséget nem válla!

a sebességkorlátozás jelzése és ellenőrzik is, ezt a jobb felső sarokban a fényképező ábrája jelzi

Az országhatáron tájékoztatják a közlekedőket a mindenkori, érvényes maximális sebességekről.

Németországban az autópályán ajánlott legnagyobb sebesség a személygépkocsik esetében 130 km/h

a maximum,  "ami csövön kifér"