6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a gyalogosokra vonatkozó szabályok               

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

A járművek utasaira vonatkozó szabályok

Az utas csak álló járműre szállhat fel és csak álló járműről szállhat le. Az utasnak tilos a vezetőt a vezetésben zavarni, állva utazni, kivéve autóbuszon, trolibuszon és villamoson a jármű lépcsőjén, illetőleg külső részén utazni a jármű ablakán vagy ajtaján kihajolni. A jármű ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül felszállni, illetőleg arról leszállni abban az esetben szabad ha a jármű személyzete erre előzetesen - szóban vagy a vezető által működtetett ajtók kinyitásával - engedélyt adott. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, akkor szabad a járdáról az úttestre lépni ha a jármű a megállóhelyen megállt.

Balesetmentes vezetést!

 

A gyalogosnak:

- a járdán

- a leállósávon

- az útpadkán

- a kerékpárúton kell közlekednie

Az előzőek hiányában a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

A gyalogosok az úttest szélén, egy sorban, lakott területen belül lehetőleg, míg lakott területen kívül mindig a bal oldalon (a járműforgalommal szemben) haladjanak. A segédmotoros kerékpárt, a motorkerékpárt vagy kerékpárt toló és a kerekes székkel közlekedő gyalogosok ha az úttesten közlekednek mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.

A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelőhelyen mehet át. Ha a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely nincs:

- lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél

- egyéb helyen bárhol átmehet a gyalogos az úttesten.

A gyalogos az úttesten a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át. Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.

A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.

A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

A gyalogosnak elsőbbsége van az útkereszteződésben:

 

A gyalogosnak nincs elsőbbsége:

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése

a gyalogosok zárt csoportja az úttesten, a menetirány szerinti jobb szélén közlekedhet

a gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, a kerékpárúton, ha pedig ez nincs az úttesten közlekedhet

- hídon a csoport ütemes lépésben nem haladhat

az úttesten közlekedő gyalogosok zárt csoportját éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell „világítani”, kivéve ha a csoport kellően kivilágított lakott területen közlekedik vagy a csoportot szabályszerűen kivilágított járművek kísérik a vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles gondoskodni

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.

A fényvisszaverő mellény kötelező viselése

A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie

A kézikocsival közlekedő személynek - lakott területen kívül - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie

Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek - ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie

A lakó-pihenő övezetben

Abban az esetben, ha az úton járda nincs a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják. A járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják.

a lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok biztonságára!


A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék

piros fény

az áthaladást tiltja, gyalogos

az úttestre nem léphet

 

zöld fény és folyamatos hangjelzés

szabad utat jelez a gyalogos

az úttesten áthaladhat

 

villogó zöld fény és szaggatott hangjelzés

gyalogos az úttestre nem léphet az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást  mielőbb befejezni

piros fény

az áthaladást tiltja, gyalogos

az úttestre nem léphet

 


A gyalogosnak tilos

- híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni

- olyan helyen, ahol elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály közelében az úttestre lépni

- korláton, sorompón átmászni és az elzárt területre lépni, vasúti és zárt villamos pályán – a kiépített átkelőhelyen kívül

  áthaladni

- autópályán közlekedni, valamint áthaladni

- autóúton közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul vagy

  felüljáró van

- a gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.

Lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.

Állatok hajtása (vezetése)

Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek - ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Kézikocsival közlekedve

A kézikocsival közlekedő személynek – lakott területen kívül - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvissza-

verő mellényt (ruházatot) kell viselnie.