6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

kerékpárral közlekedve

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

Kerékpárok

Abban az esetben ha

- az úton kerékpárút nincs,

- az úttesten kerékpársáv,

- nyitott kerékpársáv nincs,

- az autóbusz forgalmi sávon a kerékpáros közlekedést közúti jelzés nem engedélyezi,

- az úton leállósáv nincs és

- az útpadka kerékpározásra nem alkalmas, akkor a kerékpáros az úttesten közlekedhet.

Tehát, kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés  esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, ( vagy főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni Tilos), kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

- Kerékpárral az útpadkán az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

Kivétel:

a kerékpárúton

a gyalog és kerékpárúton

a kerékpársávon

a nyitott kerékpársávon és a leállósávon történő haladást.

A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Tilos

- lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról a vele párhuzamos útra

  balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok

  közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia.

- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni

- elengedett kormánnyal kerékpározni

- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpár utánfutót kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni

- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni

- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó

  vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani

- kerékpárral állatot vezetni.

A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

A járdán történő kerékpározásról:

Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá a 12 éven aluli gyermek ha az út a „Főútvonal” jelzőtáblával meg van jelölve kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

A kerékpár elhelyezése a járdán:

Kerékpár a járdán akkor is elhelyezhető, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg de:

- a kerékpár a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

- a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

akár:
- a kerékpárúton,
- a leállósávon,
- az útpadkán vagy
- az úttesten közlekedik.

Ha a kerékpárt több személy hajtja (pl.tandem kerékpár), úgy fényvisszaverő mellényt (ruházatot) a kerékpárt hajtó  valamennyi személynek viselnie kell.

A kerékpár utasának – aki csak 10 éven aluli gyermek lehet – nem kötelező a fényvisszaverő mellény (ruházat) viselése.

Teherszállítás kerékpáron

Tilos a kerékpáron:

- a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető

- a vezetőt a vezetésben akadályozó

- a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló tárgyat szállítani.

Sebességhatárok:

Kerékpárral legfeljebb a következő sebességgel lehet közlekedni:
- lakott területen kívül kerékpárral ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít: 50 km/óra,
- lakott területen, valamint lakott területen kívül kerékpárral ha a kerékpárt hajtó kerékpáros

fejvédő sisakot nem visel: 40 km/óra,- kerékpárúton közlekedő járművel: 30 km/óra,

- gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel: 20 km/óra.

A kerékpár tartozékai

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:

1. Fehér színű első lámpa - Fehér színű első prizma

2. Vörös színű hátsó lámpa - Vörös színű hátsó prizma

3. Két, egymástól független fék

4. Csengő

5. Borostyán sárga színű küllőprizma legalább az első keréken - 2 db minimum

6. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén

Részletesebben:

- könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,

- két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

- hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,

- egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,

- egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,

- elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és

- legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ–EGB 88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.

A világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is.

A világító berendezések által kibocsátott fény, villogó üzemmódú is lehet.

Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Gondoljunk arra, hogy világítás hiányában sötétben teljesen láthatatlanok vagyunk! Az az autós pedig, aki nem lát, kikerülni sem tud. A biciklist nem védi karosszéria: ha egyszer elütöttek, csak a vakszerencsén múlik, hogy csak a csontunk törik, a helyszínen meghalunk, vagy éppen örökre tolószékbe kényszerülünk. Egy lámpa áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt!

Ha a városon kívül kerékpározunk és már sötét van, kötelező a láthatósági mellény viselete!