6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

közúti baleset

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

 

Baleset

- első a helyszín biztosítása, majd a helyzet felmérése- mentők, rendőr / hol történt /, veszélyes anyag
- sérültek ellátása- első, aki csendben van, majd a többiek
- helyszínt elhagyni csak rendőri engedéllyel, cserbenhagyás, szesz- nem
- ha nincs sérült, vagy csak koccanás, nem kell rendőr, közös megegyezés, cserbenhagyás – névkártya
- ütközéskor a kisebbik rossz választása, szembejövő- jobbra kormányzás és az út széléig intenzív fékezés
- kötelesek vagyunk mindent megtenni, hogy az őrizetlenül hagyott járművünk el ne indulhasson.

A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni.

 

 

 

 

 

Ha a baleset veszélyes anyagot szállító járművel következett be a balesettel nem érintett járművek vezetőinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) a balesetről, közölni kell a jármű narancssárga alapszínű tábláján feltüntetett számokat.

 

 

Ha a rendőrhatóság értesítése nem kötelező, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván, és a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járművek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk.

A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában az érdekeltek kötelesek személyazonosságukat és a kötelező felelősségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlően igazolni. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.

a rendőri intézkedés megtörténtéig a vezetőnek szeszes italt fogyasztania tilos.

Személysérülést okozó baleset, illetőleg jármű kigyulladása esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. Tűzoltó készülékkel ellátott jármű vezetője a készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles rendelkezésre bocsátani.

A forgalom zavartalanságát - a lehetőséghez képest - baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell.

Ki és mikor hívhat mentőt?

Mentés szükségessége esetén bárki - állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül - hívhat mentőt a Magyar Köztársaság területén.

Milyen esetekben kell mentőt hívni?

Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.); baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén; megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt; ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

A mentők hívószáma az ország egész területén (minden vezetékes és mobil telefonról): 104

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést:

- hol történt? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetősége)

- mi történt? (a sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl. összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett, gépkocsi

  elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.)

- hány sérült, beteg van?

- milyen sérülés, panasz, tünet észlelhető? (pl. földön fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan, ajkai

  elkékültek; földön fekszik, görcsöl, szája habzik)

- a bejelentő neve és telefonszáma (szükség lehet a bejelentő visszahívására, pl. pontatlan cím esetén!)

  várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek pontosítása érdekében fontos!), és csak ezután tegyük le a

  telefonkagylót.

Megállási kötelezettség baleset esetén

A balesettel érintetett jármű vezetőjét megállási kötelezettség terheli.

Balesettel érintett járművezetők:

- a baleset részesei

- akik magatartása közrehatott a baleset létrejöttében

- akik veszélybe kerültek

További kötelezettségek baleset esetén

- a helyszín biztosítása - nehogy bennünket is elüssön egy másik jármű

- segítségnyújtás:

- elsősegélynyújtás

- tűzoltás

A rendőrhatóság, esetleg tűzoltóság értesítése