6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

a jármű fékezése

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Találatszámláló

Balesetmentes vezetést!

 

 

A jármű fékezése a vezetés folyamán az egyik legfontosabb és legtöbb figyelmet igénylő manőver. Ez vonatkozik a saját járművünk fékezésére, illetve az előttünk haladó jármű fékezésének észlelésére is. Ilyenkor érvényesül leginkább az előrelátás fogalma.  A jármű fékezése egy összetett folyamat, melyet a sok külső befolyásoló tényező tesz egy bonyolult és kifinomult vezetési manőverré. A mai korszerű járművek túlnyomó többsége, már rendelkezik a fékezés okát észlelő, elősegítő valamint a fékezés lefolyását megkönnyítő és csökkentő berendezésekkel. Természetesen ezek sem csodaszerek, a figyelem és a kellő időben meghozott jó döntéseink a legfontosabbak.

A „Front Assist” környezetfigyelő-rendszer. Felismeri a kritikus követési távolságot és segít lerövidíteni a féktávolságot. Két lépésben reagál a kritikus helyzetekre: akusztikus és optikai jelekkel figyelmeztet a hirtelen erősen fékező vagy lassan haladó járművekre. Egyidejűleg vészfékezésre készíti fel a járművet. Amikor Ön a fékre lép, azonnal maximális teljesítménnyel lép működésbe a fék. Ezenkívül városi vészfék-funkció is rendelkezésre áll, amely 30 km/h sebesség alatt önállóan fékez, és segít enyhíteni egy esetleges baleset következményeit.

A FÉKTÁVOLSÁG (tehát amíg megáll a járművem) az észleléstől, a megállásig megtett út.

NE LEGYEN HOSSZABB, MINT A BELÁTHATÓ ÚTSZAKASZ HOSSZA !

A féktávolság a sebességgel négyzetes arányban növekszik.

Tehát nem annál hosszabb a féktávolság, minél nagyobb a sebességem, tehát nem arányos, hanem sokkal több!

A reakcióidő fogalmán azt az időtartamot értjük, amely egy reakciót kiváltó ok felbukkanása, valamint az arra való reagálás (válasz-cselekmény) kezdete között eltelik. A reakciót kiváltó ok a vezetési gyakorlatban különböző lehet:

- mesterséges jelzés (pl. jelzőtábla, forgalomirányító jelzőlámpa, közlekedési rendőr stb)

- valamilyen esemény ( pl. gyalogos, kivilágítatlan kerékpáros váratlan felbukkanása stb)

- bármely más, de határozott inger (pl. kürtszó, féklámpa kigyulladása stb)

A reakció idő, egy átlagos embernél 0,5 - 0,7 tized másodperc.

A vezető reakcióidejének nagysága lényegesen befolyásolja az általa választható legnagyobb menetsebességet. A reakcióidő nagysága egyrészt egyéni adottságoktól, feltételektől, másrészt külső, objektív körülményektől függ.

Egyéni feltételek:

- életkor,

- egészségi állapot,

- fáradtság,

- vezetői rutin, gyakorlat,

- fiziológiai okoktól függő figyelem ingadozások (pl. éhség, fejfájás stb)

- pszichológiai okoktól függő figyelem ingadozások (pl. öröm, bánat, izgatottság stb)

- különleges hatások (pl. ijedtség, alkoholhatás, gyógyszerhatás)

- felkészültség (a vezető várja a kiváltó körülményt)

Meg kell említeni, hogy az előzőekben felsorolt tényezők közül az alkoholhatás növeli meg legjobban a reakcióidőt.

Külső körülmények:

- észlelési feltételek (pl. látási viszonyok, figyelemelvonás stb.),

- a reakciót kiváltó ok minősége (pl. vizuális, akusztikus),

- a reakciót kiváltó ok intenzitása (pl. hangos, halk, erősen, vagy gyengén kontrasztos),

- a reakció fajtája (pl. egyszeri, többszöri stb.)

 

A fékút hosszúságát befolyásoló tényezők

- a fékberendezés működési késedelme
- a jármű sebessége
- a kerék és talaj kapcsolata - az útburkolat állapota - ( jeges - havas út, száraz út, aszfalt, kockakő, kavicsos út, esőben,

  nyomvályús útszakasz, sáros úton, villamos pálya)

- a járműre ható erők nagysága
- a fékezés intenzitása

A vízenfutás (aquaplaning) függ a:

- a gumiabroncs minőségétől és kopottságától (min.1,6 mm) de ettől inkább több, főleg téli gumi esetén

- a vízréteg vastagságától

- a jármű sebességétől - csökkentem a sebességem

A kerekek megcsúszása fékezésnél

Ha a fékezőerő nagyobb mint a tapadóerő a kerekek megcsúsznak!

- az első kerekek megcsúszása esetén a jármű a kormányzásra nem reagál

- a hátsó kerekek megcsúszása esetén a jármű kormányozható de nagy a valószínűsége a farolásnak
- az összes kerék megcsúszása esetén a jármű irányíthatatlan

7°C alatti hőmérséklet esetén a téli gumiabroncs tapadása még száraz útburkolat mellett is jobb mint a nyári gumiabroncs tapadása. Fokozott csúszás és jegesedés veszély (vízpart, híd, felüljáró)

Ha a kerekek megcsúsznak, akkor a fékezőerő nagyobb mint a tapadóerő, ilyenkor a fékezőerőt csökkenteni kell

ekkor a kerekek ismét gördülnek

A kerekek megcsúszásának elkerülése

ABS (blokkolásgátló rendszer)
- az ABS feladata a fékezőnyomást úgy szabályozni, hogy megakadályozza a kerekek megcsúszását
az ABS előnyei:
- csökkenti a kifarolás veszélyét
- a jármű kormányozható marad, az akadály kikerülhető
- a gumiabroncs élettartama megnő
Ha bekpcsol (működik)  az ABS, akkor érezhető a fékpedál pulzálása (lüktetése) + zaj a kerekek felől ilyenkor a fékpedált lenyomva kell tartani !!!
- az ABS rendszer kb. 10 km/h sebesség felett lép „működésbe”
- kb. 6 km/h sebesség alatt az ABS kikapcsol
- a fékezés legutolsó fázisában a kerekek megcsúszhatnak (blokkolhatnak)
- vészfékezésnél az ABS optimális kihasználása érdekében a fékpedált a jármű megállásáig folyamatosan és nagy erővel kell nyomva tartani

A fékasszisztens

A hirtelen és erősen, de nem a maximális lassulást biztosító mértékig lenyomott fék a fékpedál benyomása esetén biztosítja a maximális fékerőt. Így a fékasszisztens a gépkocsi fékrendszerében maradt tartalékot használja fel a maximális lassulás elérése érdekében.

A jármű fékezésének eszközei:

A motorfék

- fékhatása attól függ, hogy a sebességváltó hányadik sebességfokozatban van
- kisebb sebességfokozat = nagyobb fékhatás
- a fékhatást csak a hajtott kerekeknél fejt ki, zárt erőátvitel és gázelvétel esetén
- előrelátható és lejtőn történő fékezéseknél használható
- használatával az üzemi fék kímélhető
Az üzemi  fék = lábfék

- a jármű összes kerekét fékezi
- a forgalomban résztvevő jármű valamennyi fékezési feladatát látja el
A rögzítő fék

- általában a jármű hátsó kerekeit fékezi
- az álló jármű rögzítésére szolgál
- az üzemi fék esetleges meghibásodása esetén mint vészfék állhat a járművezető rendelkezésére (nem hatékony)

Fékezés az előrelátható, tervezhető megállásoknál

- lassítás, gázelvétellel (kuplung még nem, mert akkor nem lesz motorfék) főleg lejtőn lefelé célszerű a motorfék
- lágyan lenyomott fékpedállal fékezés

- majd mielőtt a motor „rángatna” kuplung be

Vészfékezés: a kuplung és fék egyszerre
- kuplung azonnal hogy a motor ne álljon le
- ABS nélküli jármű esetén a kerekek megcsúszásának határáig nyomva a féket
- ABS támogatás esetén a teljes megállásig nagy erővel nyomva a féket
- egyes gépkocsi típusoknál a vészvillogó automatikusan bekapcsol vészfékezés esetén

Fékezés hosszú lejtőn

Lejtőn, hosszan tartó fékezéskor a jármű fékrendszere túlmelegszik és ezzel nagymértékben rontja a fékezés hatásfokát.

Lejtőn lefelé célszerű olyan sebességfokozatba kapcsolni, mint amelyik fokozattal felfelé tudnánk haladni

- a motorfék maximális kihasználása olyan sebességfokozatba kapcsolással ahol a lehető legkevesebbet kell fékezni
- az üzemi fék használata, ilyen esetekben a szakaszos fékezés, nyomom a féket, majd felengedem - többször
- sebesség csökkentő fékezés

Fékezés csúszós (jeges) úttesten
- a jelentősebb motorfék hatás következtében a hajtott kerekek megcsúszhatnak (hátsó kerék hajtás esetén a jármű

  kifarolhat) - fékerő csökkentése és ellen kormányzás

- célszerűbb az üzemi (lábfék) használata, motorfékkel együtt
- ABS nélkül óvatosan, a kerekek megcsúszásának határáig nyomva a fékpedált
- ABS -el határozottan nyomva a fékpedált a kívánt mértékig lelassítva, vagy megállítva a járművet

A fékbetétek, féktárcsák „tisztítása”
A „tisztítás” módja: Többször és nagyobb sebességről intenzíven kell a járművet lefékezni feltéve ha nincs mögöttes forgalom.

A „tisztítás” az alábbi esetekben szükséges:
- víztócsán való áthaladás után (vizes fék)
- autómosás után (alvázmosás után)
- hosszú állás után (rozsdás fék)
- alacsony igénybevétel esetén (rozsdás fék)
- téli körülmények esetén (sós, jeges fék)

A motorkerékpár fékezése

az első fékkel hatásosabban fékezhető a motorkerékpár mint a hátsó fékkel
- az első fék hirtelen behúzásának (az első kerekek blokkolása miatt) következménye a bukás lehet
- a hátsó fék erőteljes működtetésének következménye a kicsúszás-bukás
- a lassulás növelése során az első féket egyre erősebben, a hátsót egyre gyengébben kell működtetni
- csomag illetve utas szállítás esetén az elérhető lassulás csökken
- kizárólag a hátsó fék használata esetén az elérhető lassulás kb. a felére csökken
- ABS , fékerő elosztás az új motorkerékpárokon is már alkalmazzák