6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

nagyméretű járművet vezetve

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

Balesetmentes vezetést!

 

 

Pótkocsit vontatva - kezdő vezetői engedéllyel tilos pótkocsit vontatni! (elromlott jármű vontatható)

Lehet pótkocsit vontatni, személygépkocsival, kétkerekű motorkerékpárral és kétkerekű kerékpárral.

Motorkerékpárokat TILOS vontatni!

Robogóval TILOS vontatni!

Vezethetőség: a jármű forgalmi engedélye alapján tudjuk meg, hogy az adott pótkocsi vontatható-e az adott járművel a vezetői engedély alapján, pedig az derül ki, hogy mi jogosultak vagyunk-e az adott járműszerelvény vezetésére.

B kategóriás jogsival vontatható:

B kategória: a 3500 kg –ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van (max. 9 fő).

vontathat ha nem kezdő vezető (a jogsi megszerzésétől 2 év után)
- az ilyen pótkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló

  járműszerelvény (4250 kg - max)
- az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve hogy a nehéz pótkocsi megengedett

  legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét és az összekapcsolt járművek megengedett

  legnagyobb össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot
- üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi, abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege, nem haladja meg a vonó

  jármű 68 kg-mal növelt saját tömegének felét
- ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi, abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű

  össztömegének háromnegyedét
- a pótkocsi össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt személygépkocsi össztömegét

Az ettől nehezebb pótkocsi vontatására, már B+E kategóriás jogosítvány szükséges!

B+E kategória: a B kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, kivéve az előző pontban felsoroltakat
- ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi, abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű

  össztömegének háromnegyedét és a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-t
- a pótkocsi össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt személygépkocsi össztömegét és a járműszerelvény

  megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-t

Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók

A pótkocsi vontatásánál, különösen figyelembe kell venni:

- korlátozott kilátás hátrafelé (ponyvás utánfutó) ilyen esetben kötelező a két oldalsó visszapillantó tükör
- elinduláskor esetleg kisebb gyorsító képesség, besorolás - figyelni a pótkocsi hosszára
- kanyarodáskor a pótkocsi nem ugyanazon az íven fordul, mint az autónk  (nyomeltérés)

- fékezés megnövekszik a fékút, esetleg „rátol” a pótkocsi és nehezebb a megállás
- hátramenetben ha ráfutófékes, akkor a ráfutó fék kiiktatása,  ha a pótkocsi becsuklik, célszerű előre menetben kijavítani a

  fordulás ívét, kormánykerék forgatása "ellentétes" a megszokottal

A pótkocsi felkapcsolása után, dugja össze az elektromos csatlakozót is, majd kézzel mozgassa meg jól a vonó szerkezetet, hogy helyén van-e, majd ezután ellenőrizze a világító és fényjelző-berendezések működését!

Többféle vonóhorog létezik, ami a legfontosabb, hogy csak szakműhelyben és műbizonylattal ellátott vonóhorgot szabad felszereltetni, majd a járművet műszaki vizsgára is el kell vinni!

normál könnyű pótkocsi - csak a vonó jármű lassítása fékezi a pótkocsit

ráfutófékes pótkocsi -  a pótkocsit saját féke is fékezi, (nagyobb fékhatás) vontatás előtt a biztosító reteszt ki kell oldani!

    

MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL ÉS LASSÚ JÁRMŰVEL KÖZLEKEDVE
Sajátosságok:
- szélesebb jármű, (villanyoszlop, táblák, szembejövő forgalom)
- kisebb gyorsulás, (elindulás, elsőbbségadás)
- lassú haladás, (akadályozás, besorolás)
- kanyarodásnál a vontatmány (eke) „befordulása”

Ez meg egy jó hosszú "pótkocsi"