6200. Kiskőrös, Martini u. 1  -- Tel: 06209312582

Jogosítvány kedvező feltételekkel!

Főoldal

az elméleti vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Tananyag (mi is az a e-learning)

Kresz:

01.) tanfolyami információk

02.)  a kresz alapfogalmai

03.) a kresz általános rendelkezései

04.) a járművezetés személyi

feltételei

05.) a járművek közlekedésben való

részvételének feltételei

06.) a közúti jelzőtáblákra vonatkozó

közös rendelkezések

07.) az útvonal típusát jelző táblák

08.) az elsőbbséget szabályozó

jelzőtáblák

09.) az utasítást adó jelzőtáblák

10.) a tájékoztatást adó jelzőtáblák

11.) a veszélyt jelző táblák

12.) a tilalmi jelzőtáblák

 13.) a jelzőtáblákra vonatkozó

kivételes szabályok

14.) az útburkolati jelek

15.) az „egyéb” közúti jelzések

16.) a forgalomirányító fényjelző

készülékek

17.) forgalomirányítás

karjelzésekkel

18.) az elindulás és a haladás az

úton

19.) az irányváltoztatás és az

irányjelzés

20.) besorolás az útkereszteződés

előtt

21.) a bekanyarodás

22.) elsőbbségadási kötelezettség

a bekanyarodó járművel

23.) az áthaladási elsőbbség az

útkereszteződésben

24.) közlekedés főútvonalon

25.) közlekedés vasúti átjáróban

26.) Közlekedés villamos pályával

ellátott úttesten

27.) a párhuzamos közlekedés

szabályai

28.) közlekedés gyorsforgalmi úton

29.) a sebesség

30.) a követési távolság

31.) a megfordulás és a hátramenet

32.) az előzés

33.) a kikerülés

34.) a kitérés

35.) a járművek kivilágítása

36.) a megállás és a várakozás

37.) a személy és teherszállítás

38.) a gyalogosokra vonatkozó

szabályok

39.) kerékpárral közlekedve

40.) segédmotoros kerékpárral

közlekedve

41.) állati erővel vont járművel és

kézikocsival közlekedve

Műszak:

42.) a gépkocsi szerkezeti felépítése

43.) a motor és segédberendezései

44.) az erőátviteli szerkezet

45.) a fékberendezés

46.) a kormányberendezés

47.) a futómű

48.) az elektromos berendezések

49.) a motorkerékpár szerkezeti

felépítése

50.) a gépjárművek karbantartása

Vezetéselmélet:

51.) műszaki hiba, a járművek eltávolítása

52.) közlekedési baleset

53.) a járművezetés emberi tényezői

54.) elhelyezkedés a gépkocsiban

55.) a jármű fékezése

56.) megállás-várakozás (parkolás)

57.) a forgalomban

58.) vezetés különleges

körülmények között

59.) nagyméretű járművet vezetve

60.) magasabb felszereltségű

járművet vezetve

61.) a veszélyhelyzet

62.) az elméleti vizsgával

kapcsolatos tudnivalók

 

Jó tanulást, sikeres vizsgákat!

Balesetmentes vezetést!

 

Elmélet - Kresz vizsga:

Vizsgahely:

Kresz: aki a környéken szeretne jogosítványt szerezni, annak Kalocsa - Tanpálya, Kiskőrösről beérkezés Kalocsára, majd kb. 500 méter után kell balra fordulni és rögtön ott van a tanpálya.

Ha valaki busszal kíván átmenni, akkor a buszmegállóból, a városból kifelé kell jönni, kb. 500 métert. Amennyiben az esetleges többi vizsgákkal (járműkezelés, forgalmi) nem ütközik, abban az esetben a vizsgázókat, kölcsönös egyeztetés után el tudjuk vinni a vizsga helyére.

A vizsga időpontját: a vizsgakiírásoknak megfelelően a vizsgázó határozza meg. Kalocsán általában minden szerdán van kresz vizsga és reggel 8-kor kezdődik vagy ha van több csoport, akkor későbbi időpontban is lehet vizsgázni.

Pontosság: a vizsgáról késni nem lehet, ilyen esetben csak az újra befizetett vizsgadíj ellenében lehet a következő vizsgára jelentkezni.

Megjelenés a vizsgán:

normális, kényelmes hétköznapi ruhában

Szükséges okmányok: személyi igazolvány ha nincs, akkor diák igazolvány esetleg útlevél ha van már valamilyen jogosítványa, akkor az is szükséges. Ezeknek az okmányoknak érvényesnek is kell lenniük! A személyi okmányok hiánya esetén, nem lehet vizsgázni. A következő vizsgára a vizsga díját, ismét be kell fizetni.

A vizsga menete:

A vizsga időpontjában, szólítják a vizsgázókat. A vizsgázónak be kell mutatnia a fentebb felsorolt okmányokat. Majd megmondják, hogy melyik géphez kell ülnie. Amikor mindenki bent van, akkor a vizsgabiztos, tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga lefolyásáról.

A vezetés- és közlekedés-elméleti tudásunkból a számadást röviden KRESZ vizsgának hívják, pedig nem csak azok a kérdések szerepelnek benne. Közlekedési kérdések, A és B-kategória (50 kérdés) és műszaki kérdések lesznek (5 kérdés). A közlekedési kérdések lényegében a forgalmi helyzetekben való döntéshozásunkat, a tanult táblákat és szabályok alkalmazását vizsgálja. A műszaki kérdések a járművek alapvető részeiről és minimális üzemeltetési tudnivalóiról ellenőrzik tudásunkat.

a helyes válasz megjelölése:

A vizsga folyamán a felkészülésünket, számítógépes programmal ellenőrzik. Se "egér", se billentyűzet, csak a monitoron kell az általunk jónak tartott válasz betűjelét megérinteni. A program automatikusan működik. A végén kiírja az eredményünket, ha nem sikerült, akkor lehetőségünk van a hibás kérdések megtekintésére.

Ha nem tudunk egy kérdést, akkor továbbléphetünk, majd vissza a meg nem válaszolt kérdésre. Arra viszont figyeljünk, hogy kérdésenként 1 percünk van. Tehát ha a 60 másodperből letelt 50, akkor már ne hagyjuk ott, mert nem lesz idő újra elolvasni és bejelölni a választ.

Az autósiskolában is lehetőség van (ingyenes), hasonló számítógépes tesztet kitölteni, mint amit a vizsgán is kérni fognak. 

A vizsga értékelése:

Az utolsó kérdés megválaszolása után a számítógép automatikusan kiírja a vizsga eredményét, majd a vizsgabiztos a vizsgalapra is feljegyzi az eredményt és ezzel kész az elméleti vizsga.

Sikertelen vizsga esetén a helyszínen lehet a következő vizsgára jelentkezni. A vizsgadíj megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgatermekben biztonsági kamera van, tehát nem érdemes "puskázni" (idő sincs rá), segíteni a másiknak, mert a vizsga bármiféle megzavarása esetén, érvénytelenítik a vizsga eredményét, rosszabb esetben, eltiltással is járhat.


Amennyiben sikerült a Kresz vizsga, akkor lehet jelentkezni a vezetésre a kiválasztott oktatónál.

A vezetési vizsgákra (járműkezelés, forgalom) már a vizsgalap is szükséges. A forgalmi vizsgára, célszerű elhozni az Elsősegélynyújtó igazolványt is. Amennyiben szemüveges, (bejegyzés az orvosi igazoláson) akkor a szemüvegét vagy esetleges előírt feltételeket is hozni kell.

Vezetési vizsgák:

A gyakorlati vizsgákra, egyértelműen az oktató kocsival lehet menni. 

Megjelenés a vizsgákon - normális, kényelmes hétköznapi ruhában, kényelmes cipőben. Papucsban nem lehet (gyakorolni sem)

M és A (motor) kategóriás gyakorlás és vizsgák folyamán, mindig kötelező a bukó sisak, szemüveg (plexi), bakancs, erős anyagból készült nadrág, dzseki és kesztyű viselése! Saját motorkerékpár helyszínre, illetve haza szállításáért, az autósiskola felelősséget nem vállal !

A vezetés a "tanpályás" gyakorlással kezdődik, ahol meg kell tanulni az autót irányítani, kezelni valamint az alapvető műszaki ismeretséget is el kell sajátítani.

                 

Ha mindez megvan és kellően be van gyakorolva (9 x 50 perc a minimális kötelező óraszám), akkor   következik a járműkezelési vizsga (műszak és vezetés).

Amennyiben az sikeres, akkor lehet folytatni a gyakorlást a városi vezetéssel (20 x 50 perc a minimális kötelező óraszám), majd következik az utolsó vizsga a forgalmi vizsga.

Sikeres forgalmi vizsga esetén, másnap a vizsga helyén lehet átvenni a vizsgaigazolást. Ezzel a papírral kell bemenni az okmányirodába, ahol átveszik az iratait, lefényképezik, majd egy pár nap múlva kap egy értesítést, hogy lehet menni a jogosítványért.

Szükséges okmányok a vizsgákra:

személyi igazolvány, (ha nincs, akkor diák igazolvány esetleg útlevél), ha van már valamilyen jogosítványa, akkor az is szükséges. A Kresz vizsga alkalmával kap egy VIZSGALAP nevű okmányt, ezt is minden vizsgára hozza magával. Ezeknek az okmányoknak érvényesnek is kell lenniük! A személyi okmányok hiánya esetén, nem lehet vizsgázni. A következő vizsgára a vizsga díját, ismét be kell fizetni.

A jogosítvány megszerzése függ, a vizsgák eredményétől, a vezetési rátermettségtől, valamint a vezetési időpontok ütemezésétől. Moped és Motorkerékpár kategóriákban az időjárástól is. Forgalmi vizsgát, csak a teljes tandíj befizetés után lehet tenni.