FőoldalHogyan - mikéntInternetes jelentkezésOktatókÁllami támogatásRészlet - fizetés


 

BE kategória

Alap szabály: Mit lehet vontatni B-kategóriás jogosítvánnyal?

- B kategóriás jogosítvánnyal csak olyan járművet vagy járműszerelvényt vezethetsz, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg alatt van. Tehát ennél kisebb össztömegű személygépkocsit, de akár kisteherautót is lehet vezetni.

- De ha könnyű pótkocsit vontatunk B kategóriás vezetői engedéllyel, akkor van egy kis könnyítés. Ugyanis ekkor a vontató jármű és a könnyű pótkocsi együttes össztömege már 4250 kg is lehet (3500+750 kg - a forgalmi engedély F1-es rublikájában található a pontos adat). Fontos, hogy a vonó jármű saját tömegének mindenképpen meg kell haladnia a vontatott pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegét.

- könnyű pótkocsi: maximum összsúlya, 750 kg lehet és az utánfutó lehet egy vagy két tengelyes is. Lehet fékezetlen és ráfutó fékes utánfutó

Tehát, akkor a BE kategória a „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, melynek megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot. A pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg. Hogyha személygépkocsival 750 kg megengedett legnagyobb össztömegnél nagyobb pótkocsit szeretnénk vontatni (hajószállító, ló szállító, nagyméterű lakókocsi, tréler stb.) akkor van szüksége az ilyen jogosítványra, amivel szinte bármekkora utánfutó vontatható.

Tanfolyamra az vehető fel, aki :

- a 18. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

- B kategóriára, érvényes nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik,

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Amit még nem árt tudni:

- A pótkocsi szélessége legfeljebb 2.55 méter lehet

- A magassága maximum 3 méter - rakománnyal együtt

- A vontató jármű maximális hossza 12 méter lehet

- A vontató jármű és a pótkocsi együttes hossza legfeljebb 18,75 méter lehet

- az utánfutó (pótkocsi, vontatmány) megengedett legnagyobb össztömege nagyobb lehet a vontató jármű önsúlyánál

- a teljes járműszerelvény együttes tömege több lehet, mint 3,5 tonna.

Az utánfutó rakomány túlnyúlása, hátrafelé legfeljebb 2 méterre lóghat ki a rakomány, illetve legfeljebb a plató hosszának felével megegyező   távolságra. Előre azonban az utánfutó vagy pótkocsi elején túl nem nyúlhat túl.  A túlnyúló rakományt pedig minimum 40x40 cm-es piros vagy   piros-fehér zászlókkal, éjjel pedig piros lámpával kell jelezni Az utánfutó vontatási szabályai. A vonó járműre vonóhorgot kell felszerelni, majd le kell vizsgáztatni. A vonóhorogra csatlakozik az utánfutó vonófeje (vagy a pótkocsi vonófej). Ezt a forgalmi engedély O1-O2 rovatába be is jegyzik a műszaki vizsga során.

Az utánfutó vontatási szabályai a megengedett legnagyobb sebességet illetően:

- lakott területen 50 km/h

- lakott területen kívül és autóúton 70 km/h

- autópályán 80 km/h

- kilógás: előre semennyit, hátra max. 2 méter de nem lóghat kintebb, mint a plató fele. Oldalra max. 40 cm de nem lehet szélesebb, mint 2,55 méter

A vonó járműre vonóhorgot kell felszerelni, majd le kell vizsgáztatni. A vonóhorogra csatlakozik az utánfutó vonófeje (vagy a pótkocsi vonófej). Ezt a forgalmi engedély O1-O2 rovatába be is jegyzik a műszaki vizsga során.

Az utánfutó vontatásáról két jogszabály rendelkezik:

Az egyik a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, illetve ennek 21-22. paragrafusa. A másik pedig a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet. A fentiek mellett a 326-os kormányrendelet 2011-ből - 326/2011(XII. 28.) korm. rend. - is foglalkozik a pótkocsikat és járműszerelvényeket érintő kérdésekkel.

Jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

Tudnivalók

Tanterv

Írásos tájékoztató

Tanpályás feladatok

Műszaki feladatok

 

 A rakomány biztonságos elhelyezése