FőoldalHogyan - mikéntInternetes jelentkezésOktatókÁllami támogatásRészlet - fizetés


 

Kategóriák a jogosítványban:

Kategóriák a jogosítványban

Járműkategóriák - összefoglalva:

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet

Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy melyik betűvel jelzett jogosítvány (vezetői engedély) kategóriával, milyen fajta járművet lehet vezetni.

Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

Nemzetközi kategóriák, szinte bárhol lehet vele vezetni:

Kategória

Vezethető jármű

„AM” kategória

14 - évtől

Külföld:

16 - év

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
kétkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
háromkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.

Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.

„A1”alkategória

16 - évtől

olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

„A2” alkategória

18 - évtől

olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át

„A” kategória

20 - évtől

Jártassági feltételek

Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni:

- aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel.

A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott jármű kategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

„A” kategória

24 - évtől

- olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

„B1” alkategória

16 - évtől

négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel

„B” kategória

17 - évtől

Külföld: 18 - év

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű

 Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

„B+E” kategória

18 - évtől

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

„C1” alkategória

18 - évtől

nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C1+E” alkategória

21 - évtől

„C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá

olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg

„C” kategória

21 – évtől

nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C” kategória

18 – évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„C+E” alkategória

21 - évtől

a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1” alkategória

21 - évtől

a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1+E” alkategória

21 - évtől

„D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

24 - évtől

a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

21 - évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

 javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„D+E” kategória

24 - évtől

„D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

Nemzeti kategóriák:

A kizárólag nemzeti kategóriára érvényes vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít !

Kategória

Vezethető jármű

K

16 éves

- kerti traktor
- állati erővel vont jármű

T

16 éves

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű

M

14 éves

- segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót is”)

- állati erővel vont jármű hajtására

- kerti traktor (16. életév betöltése után)

TR

20 éves

- trolibusz

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár (robogó)
- lassú jármű és bármilyen pótkocsi
- kerti traktor

- állati erővel vont jármű

V

20 éves

- villamos

 - kerti traktor

- állati erővel vont jármű

4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
- lassú jármű és pótkocsija
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
„B+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
„C+E” vagy „C1+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
- segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
- lassú jármű és pótkocsija
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű

Nemzetközi vezetői engedély:

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

"B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.

A nemzetközi vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján adja ki, érvényesíti vagy cseréli ki, illetve megrongálódás, eltűnés esetén pótolja.

A nemzetközi vezetői engedély kiadását akkor kell kérni, ha nemzetközi szerződés alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a magyar vezetői engedélyt elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országok, továbbá Japán és a Koreai Köztársaságban, csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes, kiadását az okmányirodák végzik.

A nemzetközi jogosítványt a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon elektronikus úton is lehet igényelni

 

Jó felkészülést, sikeres vizsgákat!